Product

De tweede generatie bio-ethanol van Bio Rights is met een kostprijs die kan concurreren met fossiele brandstoffen een van de weinige oplossingen die een relevante economische bijdrage kunnen leveren.
 
Bovendien onttrekt eerste generatie bio-ethanol voedsel aan de keten, terwijl de tweede generatie alleen werkt met afval. Daardoor creëer je twee waardestromen: het voedsel (bijvoorbeeld maïs) blijft bewaard voor de voedselketen en het afval (de maïskolven) verkrijgt een nieuwe aanwendingsvorm en dus waarde. Zodoende wordt meer rendement behaald op bestaande (landbouw-)grond.URL: http://biorights.nl/print/product
Pad: biorights.nl > Product