Partners

Om de tweede generatie bio-ethanol optimaal te kunnen ontwikkelen zal Bio Rights samenwerken met kennisinstellingen, waaronder de TU Delft, de University of Akron (Ohio, VS) en GeneSyst. Daarnaast werkt Bio Rights samen met commerciële partijen die toegang kunnen verschaffen tot state of the art vuilverwerking- en waterzuiveringtechnologieën, grondstoffenstromen of ethanol afnemers.

 

* GeneSyst

* TU Delft

* University of Akron

* Commerciële partijen


URL: http://biorights.nl/print/partners
Pad: biorights.nl > Over Bio Rights > Partners