Missie

De missie van Bio Rights is om met behulp van haar technologie de productie van 2e generatie groene producten en energiedragers te stimuleren. Bio Rights wil de huidige economie die voornamelijk op fossiele brandstof is gebaseerd, geleidelijk ombouwen naar een duurzame “bio-based” economie.URL: http://biorights.nl/print/missie
Pad: biorights.nl > Over Bio Rights > Missie