Maatschappelijke relevantie

De activiteiten en doelstellingen van Bio Rights staan momenteel in het midden van de maatschappelijke aandacht.

 

Een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s kan door de aanpak van Bio Rights worden beïnvloed zoals Milieu, Klimaat, Energie, CO2, Voedsel en Bio-based economy. Hieronder een toelichting.


 

Milieu: De aanpak van Bio Rights geeft afval een waarde en zal het economisch aantrekkelijker maken om afval te verzamelen en afvalstromen te scheiden. Dit heeft een positieve invloed op het recyclen van afval en het verminderen van onwenselijk stort. De mogelijkheid van meer lokale productie zal bovendien de transportbewegingen en de uitstoot van broeikasgassen beperken.

Klimaat: Bio Rights zal zich als eerste richten op biogas en ethanolproductie uit afvalcellulose, i.e. 2e generatie. Door het bijmengen van benzine met bio-ethanol wordt het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen en vervangen door duurzame energie en wordt de uitstoot van broeikasgassen verlaagd.

Energie
: Bio-ethanol productie die schaalbaar en rendabel is, vermindert de economische afhankelijkheid van energieproducerende landen. Gezien de hoge mate van beschikbaarheid van afvalcellulose in Europa, kan de technologie van Bio Rights in de toekomst een relevante bijdrage leveren.

CO2: Bij de productie van ethanol volgens het concept van Bio Rights, zal een groot deel van de CO2 die vrijkomt, worden hergebruikt of afgevangen en verkocht aan CO2 afnemers. Afhankelijk van de jurisdictie zullen ethanolproducenten op basis van de technologie van Bio Rights CO2 rechten kunnen claimen.

Voedsel:
Voor de agrarische sector en de voedselproducerende industrie zal agrarisch afval aan relevantie winnen, omdat het op termijn waarde zal kunnen vertegenwoordigen. Grondgebruik voor voedselproductie wordt dan rendabeler, waardoor voedselprijzen zouden kunnen dalen.

Bio-based economy: De aanpak van Bio Rights kan afval economisch efficiënt omzetten naar groene producten zoals: Biogas, bio-ethanol, bio-butanol, 2e generatie biologisch afbreekbare plastics, terpentines, diervoedsel, melkzuur, suikers en vele andere.

Op al deze gebieden kan Bio Rights een zeer relevante bijdrage leveren. Dit biedt Nederland de mogelijkheid, ondanks de landelijk relatief beperkte beschikbaarheid van biomassa, een bio-based koploper te worden.URL: http://biorights.nl/print/maatschappelijke_relevantie
Pad: biorights.nl > Over Bio Rights > Maatschappelijke relevant...