Hoe werkt het?

Versnipperde afvalcellulose vermengd met water wordt in de buitenpijp van de GPV gepompt en naar het reactorvat op 700 meter diepte geleid. De temperatuur is daar ca 250 C en de druk 70 bar. Eerst wordt zuurstof toegevoegd om lignine te verbranden. In de binnenpijp op de weg naar boven wordt zuur toegevoegd. Dit initieert de hydrolyse reactie. Na korte tijd wordt deze tot staan gebracht door de toevoeging van loog. Men houdt dan een vloeibare substantie over waarin C6 en C5 suikers zijn opgelost. Die via de binnenpijp naar boven geleid. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan de neerwaartse stroom in de buitenpijp. Boven wordt de oplossing gezuiverd en geleid naar vaten waar hij wordt vergist naar ethanol. Het GPV systeem is in patenten vastgelegd. Voor het gebruik van de patenten is een licentie- overeenkomst gesloten met GeneSyst International. BR heeft de exclusieve rechten voor de Benelux en de exclusieve marketingrechten voor de EU27 (excl. Italiƫ, Groot Brittanniƫ en Ierland).

 URL: http://biorights.nl/print/hoe_werkt_het
Pad: biorights.nl > Proces > Hoe werkt het?