Biomassastromen

De biomassastromen die zullen worden gebruikt, zijn bijv.: agrarische restproducten, rioolslib, plantsoen-, hout- en tuinbouwafval, GFT, bermgras, stro, papier(pulp)afval, huisvuil, bouwafval, enz. Omdat het proces zelf weinig energie verbruikt, is de energiebalans zeer gunstig ten opzichte van 1e generatie biobrandstoffen en zelfs positief. Een fabriek voorziet in zijn eigen energiebehoefte. T.o.v. bio-ethanol uit tarwe heeft het proces een 82% betere broeikasgasbalans. De volledige grondstofstroom wordt gescheiden en het merendeel gerecycled. Uiteindelijk blijft 2%-5% voornamelijk anorganisch restmateriaal over. De rest is omgezet naar producten zoals, ethanol, CO2, furfural, gist en methaan.URL: http://biorights.nl/print/biomassastromen
Pad: biorights.nl > Product > Biomassastromen